Author: admin

Prosedur Tuntutan di Mahkamah Perusahaan

Prosedur Tuntutan di Mahkamah Perusahaan Rujukan Kes Terdahulu Tan Cheng Bock v. Megacorp Berhad. Dalam kes ini, Mahkamah Perusahaan menekankan kepentingan prosedur pemecatan yang adil dan pematuhan terhadap natural justice. Kesimpulan: Memahami prosedur untuk memfail tuntutan di Mahkamah Perusahaan Malaysia adalah penting untuk majikan dan pekerja bagi menghadapi sebarang pertikaian yang mungkin berlaku

0 commentsUncategorized